وبسایت انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه پیام نور جهرم به نشانی زیر در دسترس است. با دیدن این وبسایت از مطالب و دانلود های رایگان آن لذت ببرید!

www.jpcs.ir